Quảng Cáo 24H
Internet – chữ ký số
bao-hiem-xa-hoi-dien-tu-2 Cách kê khai hải quan điện tử tại Đà Nẵng với chữ ký số Viettel

Để được sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử, công ty phải có chữ ký số do những nhà cung ứng dịch vụ chữ ký số đã được Bộ thông tin và truyền thông cấp phép. Một trong chín nhà cung cấp nổi trội là dịch vụ chữ ký số Viettel Đà...