Quảng Cáo 24H

Cách kê khai hải quan điện tử tại Đà Nẵng với chữ ký số Viettel

Đ được s dng ch ký s trong th tc hi quan đin t, công ty phi có ch ký s do nhng nhà cung ng dch v ch ký s đã được B thông tin và truyn thông cp phép. Một trong chín nhà cung cp ni tri là dch v ch ký s Viettel Đà Nẵng do Tp Đoàn Vin Thông Quân Đi cung cp.

bao-hiem-xa-hoi-dien-tu-2

Tiếp theo lúc đã có chữ ký số, thực hiện đăng ký tại dịch vụ “Đăng ký công ty sử dụng chữ ký số” trên Cổng TTĐT hải quan với các bước như sau:

Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính. Lưu ý: máy tính sử dụng buộc phải được cài Java.

Bước 2: Đăng nhập

banner-cnckhacda

– Mã doanh nghiệp: nhập mã số thuế của doanh nghiệp.

– Số CMT:

+ Doanh nghiệp trong nước: số chứng minh quần chúng.  Hoặc số hộ chiếu biểu thị trên Giấy chứng thực ĐKKD của siêu thị.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: số chứng minh quần chúng hoặc số hộ chiếu của người đại diện luật pháp.

– Nhập dãy số công nhận.

– Bấm “Xem thông tin”.

Bước 3: xác nhận thông báo đăng ký.

– Bấm “Xem thông báo chứng thư số”.

– Giả dụ xảy ra lỗi: sử dụng 1 máy tính khác cùng thực hiện lại từ Bước một.

– Giả dụ không xảy ra lỗi: máy móc tự động lấy thông tin và hiển thị lên màn hình, nhập thông báo “Ngày hiệu lực đăng ký” cùng “Ngày hết hiệu lực đăng ký”, bấm “Đăng ký thông tin” để hoàn thành việc đăng ký.

bao-hiem-xa-hoi-dien-tu-2

Bí quyết đánh giá xem ch ký s Viettel Đà Nẵng đã được chp nhn hay chưa?

Để đánh giá theo dõi chữ ký số của siêu thị đã được chấp nhận hay chưa, truy tìm cập vào dịch vụ “Đăng ký công ty sử dụng chữ ký số”, thực hành đăng nhập giống như khởi đầu đăng ký chữ ký số.

– Trường hợp phía nhỏ hơn màn hình “Thông tin chứng thư số” mang hiển thị bảng như hình nhỏ hơn sở hữu tức là công ty đã hoàn tất việc đăng ký chữ ký số.
– Trường hợp không xuất hiện bảng thì DN tiến hành đăng ký lại chữ ký số.

 

Cách kê khai hải quan điện tử tại Đà Nẵng với chữ ký số Viettel
Rate this post

Tags:

Bài viết liên quan